ออกบูุทตรวจสุขภาพเบื้องต้น หมู่บ้านบ้านใหม่ เทพารักษ์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ออกบูุทตรวจสุขภาพเบื้องต้น หมู่บ้านบ้านใหม่ เทพารักษ์ แบ่งปันไปยัง facebook

   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ได้รับเกียรติจาก หมู่บ้านบ้านใหม่ ร่วมออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
ในงานประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านบ้านใหม่ เทพารักษ์

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900