งานจิบน้ำชายามบ่าย ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » งานจิบน้ำชายามบ่าย ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แบ่งปันไปยัง facebook

       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โรง พยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดงานจิบน้ำชายามบ่าย ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งข่าวสารและอัพเดทนวัตกรรมทางการแพทย์ "การรักษามะเร็งแนวใหม่"  โดย ศ.ดร.นพ.ทองปลิว เปรมปรี  ซึ่งในงานนี้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน   ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ที่ระหว่างกัน ในบรรยากาศเป็นกันเอง

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900