ตรวจสุขภาพเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ตรวจสุขภาพเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ให้ร่วมออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น
อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต และประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ 2558

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900