ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แบ่งปันไปยัง facebook

ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ. ห้องประชุมกมล-กานดา ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900