ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การประชุมประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  แบ่งปันไปยัง facebook

       โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  เมื่อวันที่ 17 พฤกษภาคม พ.ศ.2558
 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900