กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่
ให้กับ พนักงาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900