ออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น หมู่บ้านพฤกษ์ลดา บางพลี - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น หมู่บ้านพฤกษ์ลดา บางพลี แบ่งปันไปยัง facebook

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับเกียรติจาก หมู่บ้านพฤกษ์ลดา บางพลี ร่วมออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและนิติบุคคล
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2558

 

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900