โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 แบ่งปันไปยัง facebook

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3
         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจาก องค์การส่วนบริหารตำบลบางแก้ว ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น  อาทิเช่น มีการตรวจวัดความดันโลหิต , ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง , ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น  และปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ  ตรวจทุกรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ตามนโยบายเพื่อความสุขของประชาชน

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900