ตรวจสุขภาพเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ตรวจสุขภาพเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา แบ่งปันไปยัง facebook

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ให้ร่วมออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต และประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ 2558 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900