ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมออมเพื่อแม่ ธนาคารกรุงไทย - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมออมเพื่อแม่ ธนาคารกรุงไทย แบ่งปันไปยัง facebook

        ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมออมเพื่อแม่ ธนาคารกรุงไทย โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติให้จัดบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง เป็นต้น ในกิจกรรม ออมเพื่อแม่ โดยธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองใหม่บางพลี ร่วมกับ บมจ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900