ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนศรีดรุณ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนศรีดรุณ แบ่งปันไปยัง facebook

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนศรีดรุณ  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน โรงเรียนศรีดรุณ
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900