โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชน - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชน แบ่งปันไปยัง facebook

        โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  โดย คุณจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900