ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ แบ่งปันไปยัง facebook

      ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ ---- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดมวลไขมันใต้ผิวหนัง ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900