บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Clean Food Good Taste ตลาดโรงเกลือ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Clean Food Good Taste ตลาดโรงเกลือ แบ่งปันไปยัง facebook

      คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ โรงเกลือ ได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้จัดบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ในงานอบรม Clean Food Good Taste อาคารอำนวยการ ตลาดโรงเกลือ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2558

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900