ตรวจสุขภาพประชาชนในกิจกรรม ตรวจสุขภาพชุมชนบางปลา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ตรวจสุขภาพประชาชนในกิจกรรม ตรวจสุขภาพชุมชนบางปลา แบ่งปันไปยัง facebook

      โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ร่วมตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลา ในกิจกรรม "ตรวจสุขภาพชุมชนบางปลา" ตามโครงการ "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิห่วงใยสุขภาพชุมชน" ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900