งานสัมมนา Insight New Trend : Global Silver Age - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » งานสัมมนา Insight New Trend : Global Silver Age แบ่งปันไปยัง facebook

      งานสัมมนา Insight New Trend : Global Silver Age เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับเกียรติจาก บมจ.ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล (CPAM) เรียนเชิญ นายแพทย์พลสันต์  พลัสสินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Insight New Trend : Global Silver Age เจาะลึกธุรกิจเทรนด์ใหม่ ศักยภาพเติบโต ตอบโจทย์การลงทุน ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด โดยภายในงานดังกล่าวโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมีการประชาสัมพันธ์แผนกและคลินิกต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120 ท่าน

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900