กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง แบ่งปันไปยัง facebook

       กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 1 โดยให้บริการตรวจหาภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900