ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  แบ่งปันไปยัง facebook

ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
ให้กับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2558


inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900