ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) แบ่งปันไปยัง facebook

          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ให้จัดบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต,ตรวจวัดมวลไขมันใต้ผิวหนัง,ตรวจวัดมวลกระดูก เป็นต้น ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล โดยมีผู้บริหารฝ่ายขาย,ตัวแทนและเจ้าหน้าที่ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900