‪โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ‪โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  แบ่งปันไปยัง facebook

       เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 58 ‪โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ในบูธกิจกรรมของทางโรงพยาบาลประกอบด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และกิจกรรมสันทนาการรับของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนมาก

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900