โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท สแตนดาร์ดแคน - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท สแตนดาร์ดแคน  แบ่งปันไปยัง facebook

        เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 58 ‪‎โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท สแตนดาร์ดแคน จำกัด ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและกิจกรรมสันทนาการรับของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานบริษัท สแตนดาร์ดแคน จำกัดเป็นจำนวนมาก

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900