โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วม กิจกรรมประชุม อสม.อบต.บางพลีใหญ่ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์‬ 3 อินเตอร์ ได้รับเชิญเข้าร่วม กิจกรรมประชุม อสม.อบต.บางพลีใหญ่  แบ่งปันไปยัง facebook

         เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 58  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุม อสม.อบต.บางพลีใหญ่ ซึ่งภายในงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐาน อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจมวลไขมัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาล และได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900