โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ออกบูทกิจกรรมที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขาศรีนครินทร์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ออกบูทกิจกรรมที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขาศรีนครินทร์ แบ่งปันไปยัง facebook

         เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 58 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขาศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมในงานประชุมประจำเดือน
ที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต สาขา ศรีนครินทร์ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐาน อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจมวลไขมันในร่างกาย, ตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาล ให้กับตัวแทนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900