กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบางแก้ว - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบางแก้ว แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 2 โดยให้บริการตรวจหาภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แก่เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและประชาชนตำบลบางแก้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว


inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900