งานบางนาแฟมิลี่แฟร์ 2015 กับบริการตรวจสุขภาพ เมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 58 - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » งานบางนาแฟมิลี่แฟร์ 2015 กับบริการตรวจสุขภาพ เมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 58 แบ่งปันไปยัง facebook

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 58  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้เข้าร่วมงานบางนาแฟมิลี่แฟร์ 2015 ที่ The American School of Bangkok  โดยมีการบริการตรวจสุขภาพ สิทธิประโยชน์มากมาย 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900