กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้น คืนชีพ ( CPR )ที่บริษัท เครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้น คืนชีพ ( CPR )ที่บริษัท เครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

         โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ‬3 อินเตอร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้น คืนชีพ ( CPR ) ที่บริษัท เครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น ณ ห้องประชุม บริษัทเครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด การอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การทำ CPR ในการปฏิบัติจริงซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงาน เครซี่แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนมาก

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900