ได้จัดอบรม โครงการ เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “โรคไข้หวัดใหญ่ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ได้จัดอบรม โครงการ เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “โรคไข้หวัดใหญ่ แบ่งปันไปยัง facebook

        เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดอบรม โครงการ เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “โรคไข้หวัดใหญ่” ให้กับเด็กนักเรียนและครูโรงเรียน วัดบางโฉลงนอก โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงธนีนาถ ตรีรัตน์วีรพงษ์  เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรม มีการ เล่นเกมส์ ถาม–ตอบ ปัญหา เรื่องไข้หวัดใหญ่เพื่อรับของรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก


inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900