กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเพียรติ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเพียรติ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 แบ่งปันไปยัง facebook

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ          
        เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงพยาบาลได้จัดให้มีการให้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนชาว จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมปั่นจักรยานตลอดกิจกรรม

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900