ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แบ่งปันไปยัง facebook

แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์   พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณบราลี วัชรากร 
ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายบริการทางการแพทย์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900