แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เพื่อแทนคำขอบคุณในการร่วมงาน แก่บริษัทประกันต่างๆ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เพื่อแทนคำขอบคุณในการร่วมงาน แก่บริษัทประกันต่างๆ แบ่งปันไปยัง facebook

         แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์   พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เพื่อแทนคำขอบคุณในการร่วมงาน แก่บริษัทประกันต่างๆ ดังนี้    
บริษัท เอไอเอ จำกัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)               บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)        
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                บริษัท  บูพาประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)      
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)    
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                             บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)              
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                      บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)    
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                   บริษัท เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด          
บริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)                                    บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน)        

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900