ข่าว “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์” ทำสัญญารับโอนกิจการ “โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง” - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ข่าว “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์” ทำสัญญารับโอนกิจการ “โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง” แบ่งปันไปยัง facebook

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์” ทำสัญญารับโอนกิจการ “โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง”
   

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900