โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ แบ่งปันไปยัง facebook
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟื้นคืนชีพ  (First Aid & CPR)  ที่ บริษัท   ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม   จำกัด
เมื่อวันที่ 12  ม.ค.  59 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR)
  ให้กับบริษัท ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  4  อาคารโชว์รูม  เวลา 9.00 – 12.00 น.
ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าว

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900