โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพในงานสัมมนา “เศรษฐกิจ ภาษี และการลงทุน” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอมบี-พรินซิเพิล จำกัด - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพในงานสัมมนา “เศรษฐกิจ ภาษี และการลงทุน” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอมบี-พรินซิเพิล จำกัด  แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ในงานสัมมนา “เศรษฐกิจ ภาษี และการลงทุน” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอมบี-พรินซิเพิล จำกัด ณ ห้องมณียาบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (8 มี.ค. 59)
โดยมี นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความงามโรงพยาบาลจุฬารัตน์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช นำทีมพนักงานต้อนรับและให้บริการด้านสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900