"กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เชิญตรวจสุขภาพฟรี ณ ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (ขึ้นบรรทัดใหม่)พร้อมรับของที่ระลึกจากโรงพยาบาลและแพคเกจตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น ราคาพิเศษ" - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » "กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เชิญตรวจสุขภาพฟรี ณ ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (ขึ้นบรรทัดใหม่)พร้อมรับของที่ระลึกจากโรงพยาบาลและแพคเกจตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น ราคาพิเศษ" แบ่งปันไปยัง facebook

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900