กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเรือติดเครื่องยนต์ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเรือติดเครื่องยนต์ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แบ่งปันไปยัง facebook

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเรือติดเครื่องยนต์ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปใช้ในช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบเหตุสาธารณภัยหรือผู้อพยพเมื่อเกิดอุทกภัย
ช่วยให้การเข้าถึงและช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยตามบริเวณแม่น้ำลำคลอง ไปจนถึงผู้สัญจรทางเรือ

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900