มอบอนาคต มอบหนังสือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์บางพลี และบริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ” - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » มอบอนาคต มอบหนังสือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์บางพลี และบริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ” แบ่งปันไปยัง facebook

    มอบอนาคต มอบหนังสือ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์บางพลี และบริษัทนานมี บุ๊คส์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ”
นำโดย คุณกอบกุล ปัญญาพล กรรมการและผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และผู้บริหารบริษัท นานมี บุคส์ จำกัด ร่วมมอบตู้ให้กับโรงเรียนในเขต อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นำร่อง 10 โรงเรียนแรกด้วยโรงพยาบาลจุฬารัตน์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจในการอ่านและการเรียนรู้ซึ่งจะมีคุณค่าและประโยชน์ต่อเด็กในการปูรากฐานให้เด็กมีความพร้อมในการต่อยอดการเรียนรู้ต่อในอนาคต

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900