วันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม ของทุกปี มูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ รัฐบาล และเทศบาล จำนวน 111 ทุกภาค แห่งทั่วประเทศ จัดโครงการ “เรารักตับ ครั้งที่ 17” - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » วันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม ของทุกปี มูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ รัฐบาล และเทศบาล จำนวน 111 ทุกภาค แห่งทั่วประเทศ จัดโครงการ “เรารักตับ ครั้งที่ 17” แบ่งปันไปยัง facebook

เรารักตับ ครั้งที่ 17
        เนื่องในวันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม ของทุกปี มูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ รัฐบาล และเทศบาล จำนวน 111 ทุกภาค แห่งทั่วประเทศ จัดโครงการ “เรารักตับ ครั้งที่ 17” ขึ้น เพื่อต้านภัยมะเร็งตับด้วยการให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) แก่ประชาชนโรงพยาบาลละ 100 ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
        สำหรับ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการตรวจ 2 รายการ ได้แก่ การตรวจหาเชื้อและตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (HBV) พร้อมรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในราคา 1,390 บาท / 3 เข็ม (ปกติ 2,010 บาท)
        ผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจได้ในระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559  ณ  บูทกิจกรรมชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  โทรศัพท์ 02-033-2900 หรือ สายด่วน 1609

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900