ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดสายตา ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง และตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดสายตา ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง และตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
          ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดสายตา ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง และตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "การตรวจสอบทางอาชีวเวชศาสตร์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับสถานประกอบการ" โดย พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้กับผู้ประกอบการและตัวแทนบริษัทที่เข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเมเปิล บางนา

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900