โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้สิทธิประกันสุขภาพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเทพารักษ์ ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลไขมันใต้ผิวหนัง - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้สิทธิประกันสุขภาพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเทพารักษ์ ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลไขมันใต้ผิวหนัง แบ่งปันไปยัง facebook

   โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้สิทธิประกันสุขภาพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเทพารักษ์  
   
ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลไขมันใต้ผิวหนัง  พร้อมเกมส์ส่งเสริมสุขภาพแจกของรางวัลมากมาย โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900