โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ และแนะนำการเข้ารับสิทธิ์ผู้ประกันตน ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท มิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมกด Like & Share Facebook ของโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ และแนะนำการเข้ารับสิทธิ์ผู้ประกันตน ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท มิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมกด Like & Share Facebook ของโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ และแนะนำการเข้ารับสิทธิ์ผู้ประกันตน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท มิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมกด Like & Share Facebook ของโรงพยาบาล
ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900