กิจกรรมเล่นเกมส์ และกิจกรรมกด Like & Share Facebook chularathospitalgroup ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » กิจกรรมเล่นเกมส์ และกิจกรรมกด Like & Share Facebook chularathospitalgroup ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม Safety & Sport Day 2017 
โดยมีกิจกรรมเล่นเกมส์ และ กิจกรรมกด Like & Share Facebook chularathospitalgroup
 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
สถานที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา  
พร้อมนำของรางวัลไปมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900