โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ส่งต่อสุขภาพดีให้กับสมาชิกหมู่บ้านวิสต้า (เทพารักษ์ – วงแหวน) โดยได้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ส่งต่อสุขภาพดีให้กับสมาชิกหมู่บ้านวิสต้า (เทพารักษ์ – วงแหวน) โดยได้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ส่งต่อสุขภาพดีๆ ให้กับสมาชิกหมู่บ้านวิสต้า (เทพารักษ์ – วงแหวน)
โดยได้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก
ตรวจภาวะเบาหวานโดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว และมีกิจกรรมจับรางวัลจากหางบัตรผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ
ในบูธของโรงพยาบาลฯ ลุ้นรับรางวัล ของที่ระลึกจากทางโรงพบายาบาลอีกมากมาย

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900