โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมWomen Health Fair ผู้หญิงยุคใหม่...ใส่ใจสุขภาพดี ภายในงานมีกิจกรรมอาทิ การให้ความรู้วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อห่างไกลมะเร็งเต้านม โดยพยาบาลวิชาชีพ และร่วมพูดคุย “การดูแลสุขภาพและผิวพรรณที่ดีของผู้หญิงยุคใหม่” กับ พญ.ตะวันวนิดา โรจนทัญกุล แพทย์ประจำศูนย์ความงาม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Like & Share Facebook พร้อมรับของที่ระลึก เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมWomen Health Fair ผู้หญิงยุคใหม่...ใส่ใจสุขภาพดี ภายในงานมีกิจกรรมอาทิ การให้ความรู้วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อห่างไกลมะเร็งเต้านม โดยพยาบาลวิชาชีพ และร่วมพูดคุย “การดูแลสุขภาพและผิวพรรณที่ดีของผู้หญิงยุคใหม่” กับ พญ.ตะวันวนิดา โรจนทัญกุล แพทย์ประจำศูนย์ความงาม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Like & Share Facebook พร้อมรับของที่ระลึก เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมWomen Health Fair ผู้หญิงยุคใหม่...ใส่ใจสุขภาพดี
ภายในงานมีกิจกรรมอาทิ การให้ความรู้วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างไรให้ถูกต้อง
เพื่อห่างไกลมะเร็งเต้านม โดยพยาบาลวิชาชีพ และร่วมพูดคุย

“การดูแลสุขภาพและผิวพรรณที่ดีของผู้หญิงยุคใหม่” กับ พญ.ตะวันวนิดา โรจนทัญกุล แพทย์ประจำศูนย์ความงาม
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Like & Share Facebook พร้อมรับของที่ระลึก เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900