โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสืบสานเทศกาลวันสงกรานต์ ที่บริษัทมิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสนุกสนานไปมอบให้พนักงานบริษัทฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสืบสานเทศกาลวันสงกรานต์ ที่บริษัทมิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสนุกสนานไปมอบให้พนักงานบริษัทฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสืบสานเทศกาลวันสงกรานต์ ที่บริษัทมิตานิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นำทีมพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความสนุกสนานไปมอบให้พนักงานบริษัทฯ
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900