โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ที่บริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการการตรวจวัดความดันโลหิต และแจกของรางวัลกิจกรรมเล่นเกมส์ ให้กับพนักงานบริษัทฯ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ที่บริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการการตรวจวัดความดันโลหิต และแจกของรางวัลกิจกรรมเล่นเกมส์ ให้กับพนักงานบริษัทฯ แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ที่บริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
นำทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการการตรวจวัดความดันโลหิต และแจกของรางวัลกิจกรรมเล่นเกมส์ ให้กับพนักงานบริษัทฯ
พร้อมจัดทำบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัว ออกเดินทางกลับบ้าน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900