ขอเชิญว่าที่คุณแม่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Mother Class รอบรู้คู่ครรภ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ค.60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กมล-กานดา ชั้น 7 อาคาร A ณ โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ขอเชิญว่าที่คุณแม่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Mother Class รอบรู้คู่ครรภ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ค.60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กมล-กานดา ชั้น 7 อาคาร A ณ โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ แบ่งปันไปยัง facebook

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900