โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดย คุณรักษพร ธีรอนุปัญ ผู้จัดการแผนกการตลาด ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคหัวใจขาดเลือด...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม” วิทยากรโดย นายแพทย์ สันติชัย กาลเนาวกุล แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้กับสมาชิก Monday Club บริษัท เอไอเอ สาขานำทอง โดยมี คุณบุญชัย โต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการภาคระดับสูง นำทอง 273 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดย คุณรักษพร ธีรอนุปัญ ผู้จัดการแผนกการตลาด ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคหัวใจขาดเลือด...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม” วิทยากรโดย นายแพทย์ สันติชัย กาลเนาวกุล แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ให้กับสมาชิก Monday Club บริษัท เอไอเอ สาขานำทอง โดยมี คุณบุญชัย โต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการภาคระดับสูง นำทอง 273 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี แบ่งปันไปยัง facebook

           โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ นำโดย คุณรักษพร ธีรอนุปัญ ผู้จัดการแผนกการตลาด  ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคหัวใจขาดเลือด...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม” วิทยากรโดย นายแพทย์ สันติชัย กาลเนาวกุล แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  ให้กับสมาชิก Monday Club บริษัท เอไอเอ สาขานำทอง โดยมี คุณบุญชัย โต๊ะสุวรรณ ผู้อำนวยการภาคระดับสูง นำทอง 273 ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900