เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) นอกสถานที่ให้ ณ หมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ และหมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ นอกจากจะให้ความรู้อบรมกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) โดยทีมพยาบาลวิชาชีพแล้ว ผู้ร่วมอบรมทุกคนยังได้รับการตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้น (ตรวจความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) นอกสถานที่ให้ ณ หมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ และหมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์ นอกจากจะให้ความรู้อบรมกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) โดยทีมพยาบาลวิชาชีพแล้ว ผู้ร่วมอบรมทุกคนยังได้รับการตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้น (ตรวจความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) แบ่งปันไปยัง facebook

        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) นอกสถานที่ให้ ณ หมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ และหมู่บ้านมัณฑนา เทพารักษ์  นอกจากจะให้ความรู้อบรมกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) โดยทีมพยาบาลวิชาชีพแล้ว ผู้ร่วมอบรมทุกคนยังได้รับการตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้น (ตรวจความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

   

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900