ศูนย์ตา สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ศูนย์ตา สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์ตา สุวรรณภูมิ

ศูนย์ตา สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไป จนถึงการดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการรักษาและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

ให้บริการ

  • รักษาต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (ตกแต่งเปลือกตา,ทำตาสองชั้น,ผ่าตัด/แก้ไขหนังตาตก,แก้ไขขนตาทิ่มตา)
  • โรคจอประสาทตา
  • เบาหวานขึ้นตา
  • แก้ไขสายตาเลสิก (LASIK)
  • เบาหวานขึ้นตา
  • ประสาทจักษุ (โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อดวงตา)

 

เปิดให้บริการทุกวัน 8.00 - 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 3165033 หรือ 1609

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900