วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวัน "โรคปอดบวมโลก" เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรณรงค์ลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวัน "โรคปอดบวมโลก" เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรณรงค์ลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้ แบ่งปันไปยัง facebook

       
       วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวัน "โรคปอดบวมโลก" เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรณรงค์ลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคนี้โดยมากเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบจะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงเฉียบพลันจากสถิติขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟพบว่าเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 ทั่วโลกมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มากถึง 900,000 รายเสียชีวิตจากการติดเชื้อจากอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดบวมเชื้อต่างๆ

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900